Qt signaleert de retourwaarde van slots

By Mark Zuckerberg

The Qt::QueuedConnection will ensure that the Slot is called in the thread of the corresponding QObject. It uses the fact, that every thread in Qt ( QThread ) has a Event-queue by default. So if you call the Signal of the QObject the method generated by Qt will enqueue the command to call the Slot in the Event-queue of the other QObjects thread.

I'm using Qt Creator 2.0.1 and I have a custom slot my QMainWindow now I have a pushbutton, which on clicked should call the custom slot on the main window. Can do in code yes, but can't do this with the signal-slot editor. When I open the signal-slot editor, I see the custom slot on the right but the entire set of slots are disabled. Wanneer de gebruiker het dialoogvenster sluit, biedt exec een nuttige retourwaarde. Een modelloze dialoog is een dialoog die onafhankelijk van andere vensters in dezelfde toepassing werkt. Modeless-dialoogvensters worden weergegeven met show (), waarmee de beller onmiddellijk de controle krijgt. Wentink neemt u mee in de ontwikkelingen in de koude techniek in de versketen. Deze ontwikkelingen moeten het antwoord zijn op veranderingen in de afzetmarkt e… Het classificatievoorstel van Lindhout & Ale (2009a) laat aan de hand van de drie omstandigheden en drie oorzaken in tabel 1 zien dat de ont-staansgronden voor taalproblemen divers van aard zijn. In het tabblad van de paytable staat ook gepubliceerd wat de RTP (Return to Player) is van de Golden Hen gokkast. Dat is maar liefst 97,222 procent! Voor een gokkast is dat een zeer hoog percentage waardoor Golden Hen theoretisch gezien een uitstekende video slot is om te spelen als het je puur om je winstkansen gaat. Full text of "Clubblad Garnael van de Zandvoortse Hockey Club (ZHC) - 63e jaargang seizoen 1997-1998" See other formats

The recommended way of working with threads in Qt has changed since the documentation was written. It is usually better not to add signals, let alone slots, to QThread. Instead, create a QObject (derived) instance, and call moveToThread on it to move it to the thread. Put your signals and slots in this worker object instead.

In Qt Designer's signals and slots editing mode, you can connect objects in a form together using Qt's signals and slots mechanism. Both widgets and layouts can be connected via an intuitive connection interface, using the menu of compatible signals and slots provided by Qt Designer. When a form is saved, all connections are preserved so that they will be ready for use when your project is built. The connection mechanism uses a vector indexed by signals. But all the slots waste space in the vector and there are usually more slots than signals in an object. So from Qt 4.6, a new internal signal index which only includes the signal index is used. While developing with Qt, you only need to know about the absolute method index.

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.

I wrote a simple QT calculator in VS2013. I used the signal released() to call my slots, but my slot won't work. Maybe my signal never triggered. I'm new to QT, and I don't know what I did wrong. In Qt, there is an alternative to the callback technique: signals and slots. A signal is emitted when a particular event occurs. Qt's widgets have many predefined signals, but a client programmer may always subclass widgets to add other signals to them. A slot is a function that is called in response to a particular signal. (Qt) SLOT(quit()) ne fonctionne pas !!! × Après avoir cliqué sur "Répondre" vous serez invité à vous connecter pour que votre message soit publié. × Attention, ce sujet est très ancien. Aug 05, 2017 · En todos los framework diseñados para desarrollar GUIs debemos tener un mecanismo para responder a los eventos producidos por los componente de la interface de usuario y también para emitir dichos eventos, en Qt 5.x contamos con los Signals & Slots para tal propósito, por ejemplo, al presionar el botón Salir se genera un signal, si deseamos que dicho botón cierre la ventana entonces See full list on sundhed.dk

Het creditsaldo van de rekening zet je op een ‘parkeerrekening’, zodat de rekeninghouder zijn rekening ondanks het beslag kan blijven gebruiken. Enige tijd later gaat de rekeninghouder failliet. Op dat moment vertoont de (eerder beslagen) betaalrekening een negatief saldo. Nou ja, denk je dan, ik ben zowel schuldenaar als schuldeiser, dus

Tout objet Qt peut définir des signaux, et des slots pour recevoir des signaux en provenance d'autres objets Qt. Conclusion : en appuyant par exemple sur un bouton, celui-ci envoie le signal clicked(). Quand on recevra ce signal de la part de ce bouton on va déclencher une action par un slot : par exemple la fenêtre qui quitte. Heeringen, R.M. van, A.G. Jong, M.J.G.Th. Montforts, A.W.P.M. Penders & C.A.M. van Rooijen 2007: Monumenten van aarde. Beeldcatalogus van de Zeeuwse bergjes, Koudekerke.

I wrote a simple QT calculator in VS2013. I used the signal released() to call my slots, but my slot won't work. Maybe my signal never triggered. I'm new to QT, and I don't know what I did wrong.

Wentink neemt u mee in de ontwikkelingen in de koude techniek in de versketen. Deze ontwikkelingen moeten het antwoord zijn op veranderingen in de afzetmarkt e… Het classificatievoorstel van Lindhout & Ale (2009a) laat aan de hand van de drie omstandigheden en drie oorzaken in tabel 1 zien dat de ont-staansgronden voor taalproblemen divers van aard zijn. In het tabblad van de paytable staat ook gepubliceerd wat de RTP (Return to Player) is van de Golden Hen gokkast. Dat is maar liefst 97,222 procent! Voor een gokkast is dat een zeer hoog percentage waardoor Golden Hen theoretisch gezien een uitstekende video slot is om te spelen als het je puur om je winstkansen gaat.